Sie profitieren. Mit Sicherheit. Seit 75 Jahren.

SIBA ASIA Pte. Ltd. (Asien)

2 Kallang Avenue #08-24
Singapore 339407, Republic of Singapore
Tel.: +65 6921 7876
Fax: +65 6694 7014
info@siba-fuses.asia
www.siba-fuses.asia